Illanvers »  Tots els blocs

Composició. Primera

Tria el cos de la lletra:

a a

Xavier Mompó: Nou il·lustracions

Com Tàntal,
he donat carn humana als déus.
No em jutgis,
sé que és el teu quefer diari també.

El déus contemporanis et consumeixen.
Con
                ti 
                               nua
                                              ment
lloes els seus enganys
i adules baixament les seves misèries.

Cedir els teus membres
t’ha condemnat
per sempre més
a passar fred i gana,

fred
               i gana
                                i soledat

Escriu el teu comentari