Illanvers »  Tots els blocs

discordanç(s)a

Tria el cos de la lletra:

a a

en-tre-ten-dèn-cies

en-tre-cul-tu-res

en-tre-e-ro-sions

en-tre-se-di-ments

en-tre-in-te-res-sos

en-tre-con-flic-tes

                  la discordança

                  D

                                           A

                                                          N

                                                                        S

                                                                                      A

amb moviments orogènics i epirogènics

                                        la discordança

                                        D

                                                              A

                                                                             N

                                                                                           S

                                                                                                        A

en l’efecte que hom és atret devers un fi.

 

ens conVENCEN

(i VENCEN)

amb intensitat continguda i poc expansiva la nostra llengua

c

a

                                                                                    u.

                                                                                    Mor la cultura.

                                                                                    (S’erosiona) l’ésser.

Escriu el teu comentari