Illanvers »  Tots els blocs

Nadal és ara

Tria el cos de la lletra:

a a

Viure la terra
amb pau, sens guerra
és l’esperança
d’una bonança.
Qui té ofensa
doni creença,
a qui ultratge
faci viatge
de bona via
per l’alegria.
Qui crida i plora
tengui bonahora.
Qui desespera
trobi bandera
de companyia.
Pobre o ric sia,
taula parada
per la menjada
no en falti una.
Que la fortuna
a Ciutadella
faci més bella
l’ànima noble.
Que tot el poble
visqui a la terra
amb pau, sens guerra.

Escriu el teu comentari