Illanvers »  Tots els blocs

Sobre l’autor

Tria el cos de la lletra:

a a

IGNASI CANYARDET

AUTOR
Tradicionalment, s’ha dit que té un paper fonamental en la determinació del sentit textual; és a dir, que només hi ha una lectura del text, aquella amb la qual està d’acord l’autor. Els new critics creuen erroni interpretar el text seguint la intenció original de l’autor, l’anomenada ‘fal·lacia intencional’, però sense abandonar la idea de l’autor. L’estructuralisme conceb el text com una màquina de generar sentits. L’autor ja no interessa.

TEXT
El new criticism veu el text com un artefacte autònom, amb un sol sentit en ell mateix, invariable en el temps. En canvi, al formalisme estructuralista sols l’interessa el funcionament del text i com aquest genera sentits, per molt antihumana que sigui la proposta. Ara bé, convindrem tots junts que el text no pot operar per ell mateix.

LECTOR/OIENT
Els «teòrics de la lectura» creuen que el lector és qui dóna sentit al text, tot i que discrepen en el grau d’importància donada al text o al lector, és a dir, fins on influeix el text predisposant el lector. Sembla evident, però, que l’encontre està condicionat per discursos, crítiques i valors ideològics, i que es dóna en un marc històric i institucional determinat.

Per complementar aquesta exposició teòrica, s’adjunten tota una sèrie de textos d’Ignasi Canyardet.